Trong bụng mẹ

Trong bụng mẹ (3)

Thời kỳ bào thai (tuần lễ thứ chín đến khi sinh)   Chúng ta bắt đầu nói về thời kỳ phát triển cơ thể thai…
Thời kỳ phát triển phôi (tuần lễ thứ hai đến thứ tám) Trước khi được sinh ra thai nhi phát triển qua nhiều giai đoạn.…
Thai kỳ phát triển của bào thai có thể được chia làm ba giai đoạn. Giai đoạn thụ thai được xem như là phần đầu…