Thứ bảy, 16 Tháng 11 2013 10:00

Hệ Thống Phân Phối

    Trong chiến lược phát triển kinh doanh, Công ty TNHH Song Bảo  đã ký hợp đồng với các nhà phân phối trên toàn quốc để mở rộng hệ thống phân phối của mình. Theo nội dung hợp đồng được ký, hệ thống phân phối của Công ty TNHH Song Bảo  sẽ bao phủ toàn bộ các tỉnh trên toàn quốc.


 Với hệ thống phân phối ngày càng lớn mạnh, công ty sẽ ngày càng có điều kiện cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có chất lượng đến nhiều người tiêu dùng trên toàn quốc.   

 

 

 

 

 

Đọc 2639 thời gian