6-12 tháng

6-12 tháng (1)

Giai đoạn phát triển của bé từ 6 đến 12 tháng Từ 6 đến 7 tháng tuổi  Bé bắt đầu phân biệt được người lạ…