12-36 tháng

12-36 tháng (15)

Trẻ từ 30 - 36 tháng tuổi Những mốc phát triển chính - Buổi tối bé hết tiểu dầm.   - Bé đi bộ và…
Trẻ từ 25 -30 tháng tuổi Những mốc phát triển chính - Có thể tự nâng mình lên bằng tay và đầu gối để chuẩn…
Trẻ 24 tháng tuổi Trí tuệ. Bé có thể tưởng tượng hình ảnh trong trí óc, tổ chức phân loại và sắp xếp vật theo…
Trẻ 23 tháng tuổi Thể chất Bé có thể ngâm nga và hát.   Trí tuệ - Bé nói được những câu gồm 3 từ…
Trẻ 22 tháng tuổi Trí tuệ - Bé sẽ bắt đầu muốn hoàn thành những việc theo ý riêng của mình, chẳng hạn đạp xe…
Trẻ 21 tháng tuổi Thể chất - Bé có thể mặc quần áo, rửa và lau khô tay, hoặc đánh răng nếu được giúp đỡ.…
Trẻ 20 tháng tuổi Thể chất - Bé biết chạy, mặc dù chạy không giỏi lắm.   - Bé cũng có thể tự lên cầu…
Trẻ 19 tháng tuổi Bé muốn có sự độc lập. Bé sẽ phản ứng tích cực hơn nếu bạn biết cố gắng dung hòa thay…
Trẻ 18 tháng tuổi   Thể chất - Bé có thể leo lên cầu thang (có bạn giúp đỡ) hoặc trèo lên đồ đạc (bàn,…
Trang 1 / 2